Perfundon me sukses  Konferencën Rajonale të vendeve të Ballkanit embajtur ne TIrane me5-6 Tetor me Temë: “Nga e kaluara në të tashmen - tranzicioni nga ofrimi i shërbimeve të centralizuara për aftësinë e kufizuar tek mekanizmat aktuale për zbatimin e shërbimeve për aftësinë e kufizuar” e organizuar nga Shoqata" Ndihmoni Jeten" ne bashkepunim me Shoqaten" HandiKOS" nga Kosova, me mbeshtetjen e Fondacionit Abilis, Finland.

 

                 Qëllimi i  saj ishte rritja e ndërgjegjësimit për gjendjen e personave me aftësi të kufizuar në vendet e Ballkanit, si dhe krijimin e një Rrjeti Ballkanik të Organizatave të Personave me AK për të ndarë eksperiencat, mënyrat, dhe praktikat më të mira në secilin vend të Ballkanit mbi Implementimin e Konventës së të Drejtave të Personave me AK, ligjet e aftësisë së kufizuar dhe shërbimet për ta, si ato janë zbatuar dhe si është ndarë përgjegjësia për zbatimin e tyre, 

Folës kryesorë të kësaj Konference ishin Znj. Judith E. Heumann, Këshilltare Speciale për të Drejtat e PAK në nivel Internacional nga Departamenti i Shtetit Amerikan: dhe Z.Kalle Könkkölä, aktivist për Zhvillimin Global dhe Aftësinë e Kufizuar , Drejtor i Threshold Association dhe Kryetar i Bordit të Fondacionit Abilis-Finland.

Të ftuar në Konferencë ishin  25 organizata nga rajoni i  Ballkanit (Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Croacia) të cilat ben një përshkrim të situatës së personave me AK, ligjeve dhe praktikave të zbatimit të tyre, si dhe sfidat me të cilat përballen Organizatat e Personave me AK në vendet e Rajonit.U vendosen  ura bashkëpunimi për te zbutur këto sfida dhe për tju dhënë mundësinë personave me AK në këto vende të bëjnë një jetë me dinjitet dhe të Drejtat e tyre të respektohen.

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO