Lajme

Rruga drejt jetesës së pavarur/Pathing the Way toward the Independent Living

Shoqata Ndihmoni Jeten nisi zbatimin e projektit  “Rruga drejt jetesës së pavarur/Pathing the Way toward the Independent Living  në kuadër  te projektit ‘Askush të Mos Mbetet Pas/Leave No One Behind (LNB)’  një Projektit i  Përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga katër agjencitë e OKB-së UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UN Women, në partneritet me Qeverinë Shqiptare që synon të fuqizojë personat  vulnerabël në Shqipëri që të kenë  akses dhe mundësi të barabarta në shërbime publike, të kenë një zë në vendimmarrjen publike që ndikojnë në jetën e tyre,të mbajnë përgjegjësi dhe tu njihet kjo drejtë.

Qëllimi I këij projekti është të “Mundësoj personat me aftësi të kufizuara intelektuale përmes shërbimeve efektive mbështetëse, të ushtrojnë të drejtën e tyre për të jetuar të pavarur në komunitet.

Objektivat e projekti janë:

  1. Modelimi I një Shërbimi mbështetës për personat me aftësi të kufizuar intelektuale për të ushtruar të drejtën e tyre për të jetuar të pavarur në komunitet, si pjesë e Shërbimeve Komunitare.
  2. Pilotimi i këtij Modeli të Shërbimit, me qëllim ndarjen e mëtejshme të tij me Institucionet Shtetërore përkatëse për miratimin dhe replikimin e tij në vend.

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)