Në përpjekje për tu ardhur në ndihmë personave me aftësi të kufizuar intelektuale,në përballjen e situatës së vështirë që po kalon vendi ynë, për shkak të pandemisë botërore COVID-19, Shoqata “Ndihmoni Jetën” ka përgatitur materialin “Informacion në gjuhën e thjeshtë për COVID-19 dhe Koronavirusin për personat me aftësi të kufizuar intelektuale”.

Fal këtij materiali personat me aftësi të kufizuar intelektuale mund të marrin informacionin e nevojshëm, në një format të kuptueshëm për ta,se cfarë është COVID-19 dhe cilat janë hapat që duhen ndërmarrë per të  mbrojtur veten dhe të tjerët:

Link: Informacion në gjuhën e thjeshtë për COVID-19 dhe Koronavirusin për personat me aftësi të kufizuar intelektuale.

 

 

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

  • Sigma-Interalbania
    Sigma-Interalbania
  • Save The Children
    Save The Children
  • MMSR
    MMSR
  • UNDP
    UNDP
  • Lotaria Kombetare
    Lotaria Kombetare
  • Komisioni Europian
    Komisioni Europian
  • UNICEF
    UNICEF
  • Inclusion Europe
    Inclusion Europe
  • ABILIS
    ABILIS
  • Hako
    Hako
  • Fondacioni ABC
    Fondacioni ABC
  • Ambasada Gjermane
    Ambasada Gjermane
  • SHDPAK
    SHDPAK
  • OSFA
    OSFA
  • Fondacioni Vodafone
    Fondacioni Vodafone
  • Ambasada Hollandeze
    Ambasada Hollandeze
  • ICCO
    ICCO